De ASD (Adviesraad Sociaal Domein) is een onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning. De ASD brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College ...
Lees meer